Savijanje lima hidrauličkom prešom - DURMA AD-S 30135
Hidraulička preša za savijanje lima. Maksimalna radna dužina 2000mm, kapaciteta 135 tona. Brzine savijanja od 10mm/s. CNC upravljačka jedinica sa touch screenom, te simulacijom savijanja. Pomični graničnici T-oblika, te papučica za pokretanje savijanja radi sigurnosti. Radni hod X1-X2 osi iznosi 650mm. Točnost pozicioniranja Y osi od +/- 0.01 mm, te X osi od +/- 0.02mm. Radni otvor stroja iznosi 530mm. Maksimalna debljina lima za savijanje iznosi do 12mm.