Sigurnost na radu

Zdravlje i sigurnost na radu preduvjet je našeg poslovanja, stoga tvrtka KOVA posjeduje certifikat OHSAS 18001:2007 kojim ispunjava zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Specifikacija OHSAS 18001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizaciji olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav upravljanja.