Misija

Naša je misija osigurati dugoročno zadovoljstvo potrošača poštujući vrhunsku kvalitetu proizvoda, pružiti priliku svim zaposlenicima da razviju svoje kreativne potencijale te ih usmjeriti na kontinuirano unapređenje poslovnih procesa i ostvariti zadovoljavajuće poslovne rezultate uz povećanje vrijednosti uloženog kapitala.