Tipski stambeno poslovni kontejneri 6

Tipski stambeno poslovni kontejneri 6

  Čelična podkonstrukcija izrađena od hladnovaljanih profila debljine 3 mm, kvalitete ST 37. Sve zaštićeno dvokomponentnim temeljem i lakom  RAL 9002. Prozorske stijene kioska izrađene od Al. profila. Termoizolacija u stijenama 50 mm. Na prednjoj stijeni  2 otklopna prozorska okna, ostalo fiksni prozori. Venecijaneri. Vrata aluminijska 800x2000 mm u gornjem dijelu ostakljena. Krov dupli sa blendom po čitavom obodu 400 mm širine. Unutar oboda jednostrešni krov sa nagibom prema zadnjoj stijeni. Vertikalna cijev ø100 za odvodnju oborinskih voda. Krov i blende po čitavom obodu izvedene kao kompletna cijelina  izrađena od poliesterskog laminata radi 100% vodonepropusnosti. Termoizolacija u krovu  100 mm, parna brana. Pod sa donje strane zatvoren limom. Termoizolacija 100 mm, OSB ploča 20 mm i završno laminat. Električna instalacija nadzidno u PVC kanalicama. Razvodni ormar sa FID  sklopkom i automatskim osiguračem. Rasvjetna tijela 2 komada. Utičnica 220V 3 komada. Prekidač  1 komada.Telefonska i LAN instalacija 1 komad.
    1 dimenzije (mm) šifra proizvoda
    3500 x 2400 x 2900 mm 5157

   Svi proizvodi iz kategorije:

   Uredski kontejneri