Spremnik za gorivo sa mjeračem

Spremnik za gorivo sa mjeračem

Cisterna  izrađena od poliesterskog laminata. Otvor Ø 500 na vrhu cisterne  sa zaptivkom i stremenom osigurava nepropusnost u svim pozicijama. Slavina Ø 3/4˝ na dnu kontejnera. Metalna zaštitna konstrukcija dodatno osigurava cisternu  od mehaničkog oštećenja i osigurava sigurnu manipulaciju viličarem i transport u prometu.
Ugrađen mjerač goriva. Boja crvena RAL 3020.

1 zapremnina (lit) dimenzije (mm) šifra proizvoda
  500 1240 x 1040 x 1080 4129
1000 1240 x 1040 x 1470 4130

Svi proizvodi iz kategorije:

Kontejneri za selektivno prikupljanje