Sprava za zglobove, laktove i ramena

Sprava za zglobove, laktove i ramena

 

(1. zagrijavanje) 

FUNKCIJA: Jačanje, razvoj i poboljšanje mišića ramena. Poticanje opće pokretljivost ramena, ručnih zglobova, laktova i zglobova.

UPOTREBA: Uhvatite svaku ručku volana i okrećite ih u smjeru kazaljke na satu, promjenite smjer okretanja volana za svaku seriju.

REALIZACIJA: Povoljno djeluje na fizičko stanje pojedinca. Preporučena dnevna količina vježbanja, 3 serije vježbi, svaka po 3 minute za svaku ruku.

 Položaj tijela treba biti na jednakoj udaljenosti od volana. Vježba se izvodi polako, izbjegavajte grube i oštre pokrete.

Sprava je izrađena iz okruglih čeličnih cijevi, ojačana toplovaljanim limom debljine 8 mm. Klizni ležaji su izrađeni iz elektro bronce sa ugrađenim mazalicama. Čelična konstrukcija zaštićena temeljnom bojom i završnim lakom. Sprava se preko sidrene stope učvršćuje na betonsku podlogu.

dimenzija (mm) šifra proizvoda
660x1110x1285 4389

Svi proizvodi iz kategorije:

Streetworkout (sprave za vanjsko vježbanje)