Školska ploča

Školska ploča

Ploča je izrađena od kvalitetno obrađenog drveta zaštićenog u tri sloja Sadolin® laka. Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. Svi oštri bridovi su otklonjeni zbog sigurnosti izvedbom radijusa R20. Pano školske ploče za pisanje, boja zelena, lakirana transparentnom antigrafitnom podlogom.


dimenzije (mm) šifra proizvoda
1500x1500 2889

Svi proizvodi iz kategorije:

Školske ploče