Samostojeći poluokrugli koš za smeće tip Antonio 2

Samostojeći poluokrugli koš za smeće tip Antonio 2

Samostojeći koš izrađen iz čeličnog lima 1,2 mm sa pocinčanim uloškom za sakupljanje otpada. Pepeljara na preklop učvršćena na čelični stup. Koš je predviđen za učvršćivanje na kulir ploču ili direktno na betonsku podlogu.
Zaštićen temeljnom bojom i završnim lakom.

1 dimenzije (mm) zapremnina (lit.) šifra proizvoda
1000 x 430 30 4118