Regal za boce kisika, acetilena, CO2

Regal za boce kisika, acetilena, CO2

Služi za uskladištenje punih i praznih boca tehničkih plinova. Boja crvena RAL 3020.
Izrađen od čeličnih profila i limova. Dvokrilna vrata na šarkama sa cilindar bravom.

dimenzije (mm) šifra proizvoda
2800 x 1500 x 2400 494

Svi proizvodi iz kategorije:

Ormari i tankvane za skladištenje