Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Prostor pod nadzorom, služi za sakupljanje 30-ak vrsta sekundarnih sirovina i opasnog otpada. Opremljen kontejnerima, tankvanama, zavisno o potrebama i vrstama otpada.

šifra proizvoda
539

dvoriste

Legenda:
1. Kućica
2. Kontejner otvoreni 7 m3 za pet
3. Kontejner otvoreni 7 m3 za obojene metale
4. Kontejner otvoreni 7 m3 za željezo
5. Kontejner zatvoreni 7 m3 za papir
6. Kontejner otvoreni 7 m3 za staklo
7. Kontejner zatvoreni 7 m3 za karton
8. Kontejner za zauljenu ambalažu
9. Regal za stara ulja
10. Kontejner za fluorescentne cijevi
11. Regal za kemijski otpad
12. Kontejner za stare akumulatore
13. Kontejner za zauljene filtere
14. Kontejner zatvoreni 7 m3 za tekstil
15. Kontejner otvoreni 7 m3 za BIO otpad
16. Rolo kontejner 30 m3 za glomazni otpad
17. Stare baterije
18. Stari lijekovi


Svi proizvodi iz kategorije:

Zeleni otoci