Pres kontejner

Pres kontejner

Hidraulični “KOVA” pres kontejner (10 m3) služi za prihvat komunalnog otpada i sabija isti u prosjeku 5-10 puta silom od 300KN. Radi lakšeg manevriranja pres kontejner ima ugrađene kotače. Pogonski dio hidraulike te elektropogon zaštićen je odgovarajućim zaštitnim (elektronskim) sklopom. Komora za ubacivanje otpada potpuno je odjeljena, zaštićen je tlačni dio.
Otvor komore za ubacivanje otpada ima adekvatan poklopac koji se otvara i zatvara osloncem na plinske amortizere. Za pogon preskontejnera (koji se pokreće trofaznim elektromotorom 5,5 KW) potrebno je na lokaciji smještaja osigurati priključak za električnu energiju 3 x 380V/16A. Konstrukcija preskontejnera je prilagođena za odvoženje samopodizačem sukladno normi DIN 37020. Kontejner je zaštićen temeljnim premazom 2 puta i lakiran lakom zelene boje (RAL 6001).

1 Tip dimenzije (mm) šifra proizvoda
HPS   5 m3 3800 x 1740 x 1800 536
HPS   7 m3 4360 x 1740 x 2000 267
HPS 10 m3 4360 x 1740 x 2504 537

Svi proizvodi iz kategorije:

Pres kontejneri i balirke