Ormar za vatrogasne aparate

Ormar za vatrogasne aparate

Konstrukcija ormara izrađena je od čeličnih kvadratnih cijevi 20 x 20 mm, sa ojačanim nosačima za aparate. Obloga ormara dekapirani lim debljine 1,25 mm, na podu 2 mm. Vrata na prednjoj strani sa inox šarkama i PA bravom sa univerzalnim ključem. Četiri komada nogica za niveliranje. U podnici četiri rupe Ø 8 mm za fiksiranje ormara. Krov sa nagibom prema naprijed cca 10%. Na vratima vibro pletivo OK 50 x 50 mm, debljina žice 4 mm. Sve zaštićeno temeljnom bojom dva puta i lakom RAL 3000.

1 dimenzije (mm) šifra proizvoda
900 x 800 x 1500 3366

Svi proizvodi iz kategorije:

Ormari