Koš tip Pakrac

Koš tip Pakrac

Promjer : ø 440 mm Visina : h 1020 mm Visina od poda : h 1070 mm Boja : zelena. Baza kante načinjena je od čeličnog lima debljine 1,25mm, sa dva pojasa točkaste perforacije pri vrhu i dnu, širine 200 mm. Dno kante, uzdignuto od poda na tri metalna „L“ nosača dimenzija 50 x 50 x 40 mm, sa rupom ø 8 mm, koja služi za fiksiranje kante u tvrdu podlogu pomoću vijka. Obruč na vrhu kante izrađen je od čelične cijevi promjera ø 1/2″ mm, obrubljen sa trakom od čeličnog lima debljine 1,25mm i širine 40 mm. Na obruč je, na tri ravna nosača visine 125 mm i širine 70 mm zavaren poluokrugli poklopac načinjem od čeličnog lima debljine 1,25 mm. Na vrhu poklopca je otvor promjera ø 180 mm, prekriven prforiranom pločicom ø 200 mm, koja služi za gašenje cigareta. Ispod otvora na poklopcu pričvršćena je metalna kvadratna kutija dimenzija 200 x 200 x 50 mm zaštićena bravom, koja služi kao sabirnik opušaka.

1 dimenzije (mm) zapremnina (l) šifra proizvoda
Ø440x1070 120 5761