Kontejner za stare baterije i lijekove metalni

Kontejner za stare baterije i lijekove metalni

Spremnik je izrađen od toplo cinčanog lima, sa provrtima na poleđini spremnika za pričvršćenje na nosač. Dimenzije i razmak rupa prema zahtjevu. Vrata za pražnjenje spremnika na donjoj strani, jednokrilna sa bravom za univerzalni ključ omogućavaju potpuno pražnjenje kontejnera. Otvor za ubacivanje prilagođen dimenzijama baterija i lijekova. Unutarnji poklopac samozatvarajući, zaštita od oborina i ponovnog izvlačenja odloženog otpada.
Stare baterije: crvena boja (bijeli logotip)
Stari lijekovi: bijela boja (crveni logotip)

zapremnina (lit) šifra proizvoda
20 475

Svi proizvodi iz kategorije:

Kontejneri za selektivno prikupljanje