Kontejner za stara ulja

Kontejner za stara ulja

Cisterna  je izrađena od poliesterskog laminata. Otvor ø 500 na vrhu cisterne  s zaptivkom i stremenom osigurava nepropusnost u svim pozicijama. Slavina ø 3/4” na dnu kontejnera. Metalna zaštitna konstrukcija dodatno osigurava cisternu  od mehaničkog oštećenja i osigurava sigurnu manipulaciju viličarem i transport u prometu. Konstrukcija je priređena da dozvoljava slaganje kontejnera na kontejner u tri nivoa.
Boja crvena RAL 3020.

zapremnina (lit) dimenzije (mm) šifra proizvoda
1000 1240 x 1040 x 1470 486
  500 1240 x 1040 x 1080 259

Svi proizvodi iz kategorije:

Kontejneri za selektivno prikupljanje