Kombinirana sprava s tri tornja

Kombinirana sprava s tri tornja

1. ljuljačka sa dvije sjedalice
2. podest visine 140-150 cm sa krovićem
3. podest visine 190-200 cm sa krovićem
4. kosa sprava za penjanje od užadi
5. drveni podest sa stepenicom i ljestvama za penjanje
6. drveni viseći most s ogradom i podestom
7. ljestve od visećeg mosta do podest
visine 145-150 cm
8. tobogan s visine cca. 150 cm
9. tobogan s visine cca. 200 cm
10. rampa sa užetom za penjanje
11. sprava za penjanje s ljestvama i okvirom sa
metalnim lancima

dimenzija (mm) šifra proizvoda
10000 x 4000 x 3300 4127

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave