Kombinirana sprava s tornjem

Kombinirana sprava s tornjem

Metalna kombinirana igračka izrađena je od čeličnih profila Ø 30, Ø 50, Ø 70 mm i suza lima, a sastoji se od sljedećih igrala:
- Dva tornja povezana mostom
- Tobogan
- Stubište sa stepenicama
- Ljuljačka
- Okomita penjalica
- Kosa penjalica
Korito tobogana i krov tornja izrađeni su od poliesterskog laminata, postavljaju se na čeličnu konstrukciju i vijcima se učvršćuje za istu. Ljuljačka sa sjedalicom od poliesterskog laminata ovješena pocinčanim lancima na okrugli nosač Ø 70 mm. Stubište i stepenice opločene su suza limom. Penjalica kosa i okomita izrađena je od cijevi Ø 30 mm. Svi metalni dijelovi zaštićeni su temeljem i lakom.

dimenzija (mm) šifra proizvoda
10500 x 2620 x 3000 2113

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave