Kombinirana sprava s dva tobogana

Kombinirana sprava s dva tobogana

Sastoji se od obostrane penjalice, ljuljačke sa dvije sjedalice, tornja sa krovićem i ravnim toboganom, stepenice za penjanje na podest i viši podest sa zavojitim toboganom . Izrađena je od kvalitetnog drva, stolarski obrađenog blanjanjem i finim brušenjem te impregnirana i zaštićena lazurom u 3 sloja. Svi oštri bridovi su otklonjeni zbog sigurnosti izvedbom radijusa R20.

dimenzije (mm) šifra proizvoda
7730 x 4200 x 3700 6053

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave