Kolica za različite namjene (s rukohvatima)

Kolica za različite namjene (s rukohvatima)

Izrađena od čeličnih kvadratnih cijevi 40x40x3 mm, 40x20x2 mm, te kutnog valjanog profila 40x20x3 mm sa ugrađenim kotačima - 4 okretna kotača, dva sa kočnicom. Rukohvat izrađen od cijevi ø 1/2”. Zaštićena temeljnom bojom i završnim lakom  - RAL prema želji kupca.

dimenzija (mm) šifra proizvoda
3000 x 800 x 600 546
* Mogućnost izrade u različitim dimenzijama.

Svi proizvodi iz kategorije:

Kolica