Klupa ležaljka

Klupa-ležaljka izrađena je iz toplo cinčanih čeličnih cijevi 50x30x3mm. Završna obrada UV stabilizirajući zapečeni prah. Na izvedeni čelični okvir postavlja se sjedalo ležaljka od hrastove ili jelove daske dim. cca 700x100x45mm s razmakom 10mm. Klupa je izrađena od kvalitetno obrađenog drveta prema izboru kupca zaštićenog u tri sloja Sadolin® laka. Učvršćivanje vijcima za beton na armirane betonske temelje.


1 dimenzije (mm) šifra proizvoda
1650x700x960mm 10202020

Svi proizvodi iz kategorije:

Klupe i stolovi