Kiosk za prodaju pekarskih proizvoda 1

Kiosk za prodaju pekarskih proizvoda 1

Čelična konstrukcija zaštićena temeljnom bojom i lakom RAL srebro. Kiosk je namijenjen za prodaju kruha. Prednja stijena izvedena kao prodajno izložbeni prostor sa pultom širine 350 mm i nadstrešnicom 800 mm. Krov kioska dupli sa blendama širine 380 mm i odvodnjom oborinskih voda na zadnju stranu kioska. Raspored punog panela i izo stakla prema slici. Retropult širine 400 mm, umivaonik sa bojlerom, garderobni ormar te polica za kruh na zadnjoj stijeni. Električna instalacija: razvodni ormar sa automatskim osiguračima, FID sklopkom, 3 fluo armature, 4 utičnice.
1 dimenzije (mm) šifra proizvoda
3000 x 2400 x 3000 6046
* Mogućnost izrade u različitim dimenzijama.

Svi proizvodi iz kategorije:

Pekarski kiosci