Kanta za otpad tip ŠKOLA

Kanta za otpad tip ŠKOLA

Kanta izrađena od 1,0 mm pocinčanog lima, plastifi cirano ili lakirano u RAL ton prema zahtjevu. Demontažni poklopac dimenzija 350x350mm ima kružni otvor za odlaganje otpada šarkom i vijcima je jednom stranom pričvršćen za kantu što omogućuje otvaranje. Kanta s unutrašnje strane u visini poklopca ima pomični okvir za umetanje plastične vrećice za otpad. Pojedinačno ili kao komplet od 5 koševa. Komplet se sastoji od 5 kanti. Poklopci su od istog materijala ali plastificirani ili lakirani u sivoj, crvenoj, zelenoj, žutoj i plavoj boji za potrebe sortiranja otpada.

dimenzije (mm) zapremina (l) šifra proizvoda
350 x 350 x 850 100 10276