Igralo mali dvorac

Igralo je izrađeno od kvalitetno obrađenog drveta zaštićenog u tri sloja Sadolin® laka. Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. Zidine dvorca izrađene su od vodootporne iverice 21mm zaštićene lakom za drvo. Dvorac ima izrađena dva prozora sa svake strane. Penjalica na podest drveta koja je izvedena u obliku stepenica osigurana je sa lijeve i desne strane vodootpornom ivericom 21mm u stiliziranom obliku. Podnica sprave izrađena od kvalitetnih drvenih daski. Korito tobogana izrađeno od poliesterskog laminata. Konstrukcija pomoću metalnih pocinčanih ankera ili vijaka stabilizirana u podlozi. Svi spojevi učvrćeni pocinčanim torban i iver vijcima.


dimenzije (mm) šifra proizvoda
2400x820x1450mm 10601065

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave