Igralo Dvorac sa dva tornja

Igralo je izrađeno od kvalitetno obrađenog drveta zaštićenog u tri sloja Sadolin® laka. Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. Igralo se sastoji od dva kompleta dvoraca, međusobno spojenih visećim mostom. Svaki dvorac ima izrađena dva prozora sa svake strane. Kroz cijelu dužinu mostića izvedena je stilizirana ograda na obje strane sprave od vodootporne iverice 21mm zaštićene lakom za drvo. Penjalica na podest drveta koja je izvedena u obliku stepenica osigurana je sa lijeve i desne strane vodootpornom ivericom 21mm. Zidine dvorca također su izrađene od vodootporne iverice 21mm zaštićene lakom za drvo. Podnica sprave izrađena kvalitetnih drvenih daski duž cijele sprave. Korito tobogana izrađeno od poliesterskog laminata. Konstrukcija pomoću metalnih pocinčanih ankera ili vijaka stabilizirana u podlozi. Svi spojevi učvrćeni pocinčanim torban i iver vijcima.


dimenzije (mm) šifra proizvoda
4450x820x1450mm 10601066

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave