Drveni koš Tin 1

Drveni koš Tin 1

Metalna konstrukcija obložena drvenim letvicama. Svi metalni dijelovi zaštićeni temeljem i lakom, a drvene letvice zaštićene Sadolin® lakom. U gornjem dijelu nalazi se pepeljara, sa strane vrata koja služe za pražnjenje koša. Unutar koša metalni obruč za PVC vreću.

1 dimenzije (mm) šifra proizvoda
500 x 500 x 1200 409