Transportna linija

KOSI PODIZNI TRANSPORTER

Dimenzije: 3200x1000/1400x980/1800mm Dužina transportera: 4000 Širina transportera : 1000/1400 Visina transportera : 980/1800 mm Snaga motora: 380 V / 2,2 kW Bojano – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001 Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom Gumena troslojna transportna tra debljine 9 mm Natezni mehanizam sa vijkom M 20 Profilirana podloga sa novilonskim klizačima Brzina doziranja: 15 m/min Nagib: 35 ⁰ Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm Namjena: Prijenos – transport sortiranog otpada

SORTIRNI TRANSPORTER

Dimenzije : 5400x1000/2460x1070 mm Dužina transportera: 5400 mm Širina transportera : 1000/2460 mm Visina transportera : 1070 mm Snaga motora: 380 V / 2,2 kW Bojano – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001 Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom PVC sortirna traka debljine 9 mm Natezni mehanizam sa vijkom M 20 Profilirana podloga sa novilonskim klizačima Brzina doziranja: 15 m/min Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm Namjena: Prijenos – transport sortiranog otpada

PODNI (USIPNI) TRANSPORTER

Dimenzije:3200x1000(1400)x440 /1500 mm Dužina transportera: 3200 mm Širina transportera : 1000 (1400) mm Visina transportera : 440/1500 mm Snaga motora: 380 V / 2,2 kW Bojano – 2x temeljna boja i završnom lak bojom – RAL 6001 Reduktor W 86 U P100 B5 povezan sa elektromotorom Gumena troslojna transportna traka debljine 9 mm Natezni mehanizam sa vijkom M 20 Profilirana podloga sa novilonskim klizačima Brzina doziranja: 15 m/min Promjer nareckanog valjka: Ǿ 200 mm Namjena: Prijenos – transport sortiranog otpada


Svi proizvodi iz kategorije:

Transportna linija