Tipski stambeno poslovni kontejneri sa dvostrešnim krovom

Tipski stambeno poslovni kontejneri sa dvostrešnim krovom

Čelična podkonstrukcija izrađena od hladnovaljanih profila debljine  3 mm, kvalitete ST 37. Sve zaštićeno dvokomponentnim temeljem i lakom  RAL-5005 plave boje. Termoizolacija u stijenama 50 mm. PVC prozor na prednjoj stijeni, dimenzija 800x1200mm, te vrata PVC poluostakljena na istoj stijeni dim. 900x2000 mm. Izo staklo 20 mm. Sekundarni krov. Krovna konstrukcija dvostrešna tlocrtne dimenzije 3600x300 mm sa limarijom. Čelična podkonstrukcija izrađena od kvadratnih čeličnih profila, zaštićena temeljnom bojom i lakom RAL-5005 plave boje. Krovne ploče pocinčane i plastificirane T 40/140, sa opšavom i žljebom RŠ.25. Termoizolacija u krovu 100 mm, parna brana, strop završno iveral. Pod sa donje strane zatvoren limom. Termoizolacija 100 mm, OSB ploča 20 mm i završno laminat. Električna instalacija nadzidno u PVC kanalicama: razvodni ormar sa automatskim osiguračima i FID sklopkom, šest utičnica, telefonska instalacija (kom 1), dva rasvjetna tijela FDA reflektirajuće. Klima uređaj HSU – 07 HD 03/R2 HAIER Split model sa pumpom (grijanje- hlađenje).


dimenzije (mm) šifra proizvoda
5000 x 2400 x 3000 mm 4598

Svi proizvodi iz kategorije:

Uredski kontejneri