Novinski kiosk tip 2

Novinski kiosk tip 2

Kiosk je izrađen od eloksiranih Al. profila. Na prednjoj stijeni kiosk ima ugrađenu aluminijsku roletu 75 mm. Na bočnim staklenim stijenama ugrađene rolete PU 37 mm. Prostor za novine i časopise standard. Pregradna stijena između retropulta i izložbenog prostora. Ulazna vrata 900x2000 mm. Sanduk sa vratima na prednjoj strani. Nadstrešnica. Retropult sa ladičarem i ormari sa policama na zadnjoj stijeni kioska. Bočni rešetkasti nosači. Elektroinstalacija nadzidno u plastičnim kanalicama. Razvodna ploča sa sklopkom. Rasvjetna tijela i utičnice prema potrebi.

1 dimenzije (mm) šifra proizvoda
3700 x 2900 x 3000 4234

Svi proizvodi iz kategorije:

Novinski kiosci