Mobilno reciklažno dvorište 2

Mobilno reciklažno dvorište 2

Privremeno skladište u malom, funkcionalnom i dobro organiziranom prostoru.

MRD tip 2 za prijevoz i manipulaciju kamionom samopodizačem ili kamionom sa dizalicom, namijenjeno je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada, koji se kao mobilna jedinica lako premješta.

Metalna struktura izrađena je od čeličnog lima i čeličnih cijevastih profila.

MRD na kraćoj strani ima dvokrilna vrata koja dozvoljavaju utovar i istovar posuda za sakupljanje otpada.

•    6 posuda zelene boje tijela i poklopca izrađenih od polietilena zapremine 240 litara.

•    3 posude zelene boje tijela i poklopca izrađene od polietilena zapremine 1100 litara.

•    2 posude crvene i bijele boje tijela izrađene od poliesterskog laminata zapremnine 20 litara.

•    9 remena visoke čvrstoće sa pripadajućim kukama u metalnoj strukturi za pričvršćivanje plastičnih posuda  prilikom transporta.

•    12 metalnih galvaniziranih vrata sa otvorom za ubacivanje otpada.

•    2 otvora na bočnoj strani za baterije i lijekove.


SOFTWER - 9 uređaja za automatsko mjerenje napunjenosti posuda koje su  opremljene sa dva proporcionalna ultrasonična senzora uključujuči i odašiljač i prihvatnik. Svaka od naprava  pravilno je postavljena unutar strukture da mjeri postotak napunjenosti kontejnera. Naprava omogućava  da se podaci šalju pomoću slobodne radio frekvencije UHF 868 MHz ili putem modema GPRS - odnosno SIM kartice .  Jedna softwerska licenca koja se instalira na računalo koja dozvoljava da se vidi nivo napunjenosti svakog spremišta za pojedine frakcije unutar metalne strukture.

dimenzija (mm) šifra proizvoda
4700x1950x2250 mm

Svi proizvodi iz kategorije:

Mobilna reciklažna dvorišta