Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

MRD je specijalni kontejner sa tankvanom i posudama za sakupljanje opasnog i neopasnog otpada, u koji je moguće sakupiti 26 različitih vrsta otpada. Uz brzu i jednostavnu manipulaciju MRD-a, te s ugrađenim solarnim modulima i kemijskim WC-om ovaj proizvod djeluje kao samostalna jedinica koja je uvijek povezana s bazom. Pruža mogućnost smještaja na zabačenim lokacijama diljem R. Hrvatske, te omogućuje i tom stanovništvu koji nemaju u blizini reciklažno dvorište i dostupnu infrastrukturu za reciklažu, da zbrinu svoj opasan i neopasan otpad na siguran način.

dimenzija (mm) šifra proizvoda
6500x2400(4800)x3100 mm

Svi proizvodi iz kategorije:

Mobilna reciklažna dvorišta