Mobilno ekološko spremište - sa opremom

Mobilno ekološko spremište se sastoji od čelične nosive konstrukcije, krova i dna u obliku tankvane s čeličnom rešetkom. Unutar spremišta se smještaju bačve/spremnici. Kompletna konstrukcija je čvrsta i skladna cjelina koja osigurava statičku stabilnost kod prijenosa mobilne jedinice sa punim spremnicima. Prednja strana metalne konstrukcije sastoji se od dvokrilnih čvrstih žičanih vrata, zaštićenih antikorozivnim temeljnim premazom u dva sloja, opremljenim zasunom i pripremom za zaključavanje lokotom. Tankvana je prekrivena u gornjem dijelu rešetkama, a dno izrađeno od nepropusnog materijala, otpornog na djelovanje opasnog otpada (kiseline i lužine), minimalnog volumena 1200 l, s predviđenim ventilom za kontrolirano ispuštanje sakupljene tekućine. Na spremnicima standadni prihvati - "uške" za prijenos dizalicom.

Vrstu spremnika odabrati prema vrsti otpada:
Eko kontejner dim. 1250x1000x900 mm Volumen: 1000 l
Eko kontejner za fluo cijevi dim. 1500x600x350 mm Volumen: 300 l
Cisterna dim. Ø 1000 x 1500 mm ( š x v ) Volumen: 1000 l
Spremnik za skladištenje zapremnine 640 l
Spremnik za jestiva ulja Volumen: 250 l
Spremnik sa poklopcem Volumen: 500 l
Plastični spremnici dim. 600x400x300mm Volumen: 60 l


dimenzije (mm) šifra proizvoda
4000x1500x2700mm 10120001

Svi proizvodi iz kategorije:

Ormari i tankvane za skladištenje