Kombinirana sprava metalna

Kombinirana sprava metalna

Kombinirana sprava izrađena je od čeličnih profila Ø 2”, a sastoji se od sljedećih igrala:
- Tobogan
- Ljuljačka sa dvije sjedalice
- Penjalica obostrana
Tobogan izrađen od poliesterskog laminata postavlja se na čeličnu konstrukciju i vijcima se učvršćuje za istu. Ljestve služe za ulazak djece na tobogan. Ljuljačke sa dvije sjedalice izrađene od poliesterskog laminata ovješene pocinčanim lancima. Obostrana penjalica se sastoji od čeličnih ljestava sa i penjalicom izrađenom od vodootpornog panela.

dimenzija (mm) šifra proizvoda
3784 x 1780 x 2355 464

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave