Kiosk za prodaju pekarskih proizvoda 3

Kiosk za prodaju pekarskih proizvoda 3

Kiosk za prodaju pekarskih proizvoda dim. 3470x3470x3000 mm. Nosiva konstrukcija kioska izrađena iz hladnooblikovanog čeličnog lima 3 mm. Čelična konstrukcija zaštićena temeljnom bojom i lakom. Krov kioska dupli sa blendom širine 380 mm i odvodnjom oborinskih voda na zadnju stranu. Nosiva konstrukcija krova izrađena iz čeličnih profila, obložena stakloplastikom 4 mm. Podna konstrukcija sa donje strane obložena limom 1,25 mm i zaštićena epoxy bitumenom. Podna izolacija 80 mm kamena vuna, OSB ploča 18 mm, spužva 2 mm i završno laminat 6 mm. Krovna izolacija 100 mm, kamena vuna i završno spušteni strop Richter®. Prednja strana kioska izvedena kao prodajno izložbeni prostor sa pultom širine 400 mm i nadstrešnicom 1000 mm sa roletom. Prednja stijena izrađena od aluminijskih profila i panela. Roleta Al. dim. 3100x1575 mm PU 77, smeđe boje. Bočne strane i zadnja strana izrađene: dvije Al. ostakljene stijene dim 850 mm, jedna Al. vrata dim. 900x2000 mm na bočnoj strani, te jedna Al. vrata dim. 800x2000 na zadnjoj strani. Ostale stijene obložene termo panelom 50 mm. Prostor sa WC školjkom dim. 1100x750 mm i ugrađenim prozorom 600x600 mm, picolo umivaonik, sa pripadajućim vodovodnim instalacijama. Elektro instalacija u PE kanalicama.
- Razvodni ormar sa automatskim osiguraćima i FID sklopkom
- Rasvjetna tijela sa prekidačem kom 2
- Plafonjera u sanitarnome dijelu sa prekidačem kom 1
- Utičnice kom 3
- Prekidač za vanjsku reklamu sa ožičenjem kom 1
Boja kioska  bronca.
1 dimenzije (mm) šifra proizvoda

3470x3470x3000

5139

* Mogućnost izrade u različitim dimenzijama.

Svi proizvodi iz kategorije:

Pekarski kiosci