Igralo dvostruko drvo

Igralo je izrađeno od kvalitetno obrađenog drveta zaštićenog u tri sloja Sadolin® laka. Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. Krošnja drveta i krov izrađeni su od vodootporne iverice 21mm zaštićene lakom za drvo. Igralo se sastoji od dva kompleta drveta, međusobno spojenih mostom. Kroz cijelu dužinu mostića izvedena je stilizirana ograda na obje strane sprave od daski d20 mm, visine 600 mm. Penjalica na podest drveta koja je izvedena u obliku stepenica osigurana je sa lijeve i desne strane mrežom koja se sastoji od čeličnih sajli koje su obložene poliesterom koji ima UV zaštitu i zaštitu od gorenja. Svako uže sastoji se od 6 niti. Svaki kraj sajle ima čvorište pričvršćeno na sajlu sa sigurnosnim konektorom. Konektori su individualno izljevani od materijala visoke gustoće, otporni na vandalizam. Podnica sprave izrađena od šperploče (breza, glatkohrapava, protuklizna). Korita tobogana izrađena su od poliesterskog laminata. Konstrukcija pomoću metalnih pocinčanih ankera ili vijaka stabilizirana u podlozi. Svi spojevi učvrćeni pocinčanim torban i iver vijcima.


dimenzije (mm) šifra proizvoda
6470x4050x3280mm 10601064

Svi proizvodi iz kategorije:

Kombinirane sprave